Návod na plnění inkoustových náplní

Jedná se o stručný návod, který je obecný avšak směrodatný. Může se podle typu inkoustové náplně měnit!

K plnění náplní je potřeba mít plnící sady. V sadě se nachází lahvinka s inkoustem, vrtáček, injekční stříkačka, ubrousek a rukavice.

Plnění inkoustový náplní můžete provádět i doma, jen je zapotřebí dodržet pár pravidel.
Pokud plníte kazetu, tak na takovém místě, kde nebude vadit případné zašpinění od inkoustů.
Vždy si pod kazetu položte hadr nebo staré noviny, abyste předešli zašpinění stolu od inkoustu.
Při plnění inkoustových kazet používejte rukavice (měly by být součástí balení)

Postup:

  • Nejdříve odlepte nálepku na inkoustové náplni.
  • Vezměte injekční stříkačku a nasajte cca 5 ml inkoustu.
  • Injekční stříkačku vložte do díry
  • Pomalu tlačte na stříkačku a vpouštějte inkoust do kazety. Nutné je, inkoust tlačili do kazety pomalu, aby nedošlo k jeho přetečení.
  • Jakmile máte kazetu naplněnou, tak ji opětovně zalepte nálepkou. Nalepte ji tak, aby nebyly přelepeny dírky na kazetě.
  • Pokud dojde k přeplnění inkoustové náplně, tak natáhněte inkoust zpět do stříkačky a poté ho vytlačte do lahvičky s inkoustem.
  • Odložte kazetu na cca 30 minut, aby houbička v kazetě nasál inkoust.