Návod na výměnu zobrazovacího válce

Obrazový válec můžeme se setkat i s výrazem drum, fotoválce nebo zobrazovací jednotka. Pozor na zacházení s válcem jelikož bývá křehký, tudíž by se lehce mohl rozbít. Tomu aby, jste předešli poničení nového fotoválce, dbejte těchto opatření při manipulaci.
Nedotýkejte se zelené plochy na zobrazovací jednotce.
Dbejte na to aby, jste nepoškrábali zelený povrch válce.
Válec nevystavujte přímému slunečnímu záření a nevystavujte ho déle než 5 minut pokojovému světlu.
Ponechejte ho zabalený, dokud nejste připraveni drum vyměnit.

  • Otevřete kryt tiskárny a vyměňte starý použitý obrazový válec.
  • Rozbalte nový válec a vyjměte ho z krabice.
  • Odstraňte chránící papír válce.
  • Nyní nainstalujte nový obrazový válec do tiskárny namísto starého válce.
  • Vyndejte plast z místa pro toner a vložte toner.
  • Resetujte počitadlo obrazového válce.

! ! Uvedený postup je obecný avšak směrodatný. Může se podle typu tiskárny měnit. Použité příklady jsou pouze ilustrativní ! !